• Danh từ giống cái

  Sự không sinh sản, sự không sinh đẻ
  Stérilité d'une femme
  sự không sinh đẻ của một phụ nữ
  Sự vô khuẩn, sự vô trùng
  Stérilité d'un milieu
  sự vô khuẩn của một môi trường
  Sự cằn cỗi; sự nghèo nàn
  Stérilité du sol
  sự cằn cỗi của đất
  Stérilité d'un ouvrage
  sự nghèo nàn của một tác phẩm
  Sự vô bổ; sự vô ích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X