• Danh từ giống cái

  Tư thế
  Station verticale
  tư thế đứng
  Sự dừng lại
  Faire une longue station devant une librairie
  dừng lại lâu trước một cửa hàng sách
  Bến
  Station d'autobus
  bến xe buýt
  (đường sắt) ga xép
  Le train s'arrête à la station
  tàu đỗ ở ga xép
  Trạm
  Station d'altitude
  nơi nghỉ trên núi cao
  (sinh vật học) nơi ở (của động vật, thực vật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X