• Giới từ

  Trước mặt, trước
  Regarder devant soi
  nhìn về trước mặt mình
  Marcher devant quelqu'un
  đi trước ai
  Devant le tribunal
  trước tòa
  avoir du temps devant soi
  còn có dư thì giờ
  Phản nghĩa Derrière

  Phó từ

  Trước, (ở) mặt trước
  Partir devant
  ra đi trước
  Vêtement qui se ferme devant
  áo cài mặt trước
  (từ cũ, nghĩa cũ) trước kia
  comme devant
  như trước
  s'en aller les pieds devant
  (thân mật) được đưa đi nghĩa địa

  Danh từ giống đực

  Phía trước, mặt trước
  Le devant d'une maison
  mặt trước nhà
  Le devant d'une voiture
  phía trước xe
  Pattes de devant
  chân trước
  bâtir sur le devant
  (thân mật) xệ bụng
  prendre les devants
  (nghĩa bóng) hành động nước trước
  Phản nghĩa Arrière, derrière, dos

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X