• Phó từ

  Lần lượt; liên tiếp
  Gagner successivement trois prix
  lần lượt được ba giải thưởng
  Phản nghĩa à la fois, simultanément.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X