• Ngoại động từ

  Ám thị
  Cette image l'avait comme suggestionné à distance
  hình ảnh đó như đã ám thị nó từ xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X