• Tính từ

  Bổ sung
  Crédit supplémentaire
  ngân sách bổ sung
  Thêm
  Train supplémentaire
  chuyến tàu thêm
  Heures supplémentaires
  giờ (làm) thêm, giờ (dạy) thêm
  (toán học) phụ
  Angle supplémentaire
  góc phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X