• Ngoại động từ

  Đoạt chỗ, hất cẳng
  Supplanter son rival
  hất cẳng người đối thủ
  Thay thế
  La télévision ne supplante pas le cinéma
  truyền hình không thay thế được điện ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X