• Danh từ giống cái

  Thiện cảm, cảm tình
  Avoir de la sympathie pour [[quelquun]]
  có thiện cảm với ai
  Sự thông cảm
  Témoignage de sympathie
  sự tỏ tình thông cảm
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự giao cảm
  (từ cũ, nghĩa cũ) khả năng kết hợp; ái lực
  Sympathie du mercure et de [[lor]]
  khả năng kết hợp của vàng và thủy ngân
  Phản nghĩa Disparité, opposition; animosité, antipathie, aversion; prévention; indifférence.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X