• Tính từ

  Xem télégraphie
  Code télégraphique
  mã điện báo
  Réponse télégraphique
  trả lời bằng điện báo
  Style télégraphique
  văn phong điện báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X