• Phó từ

  Bằng điện báo
  Transmettre télégraphiquement un ordre
  truyền lệnh bằng điện báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X