• Nội động từ

  Căn cứ vào; dựa vào
  Tabler sur un événement hypothétique
  dựa vào một sự kiện không chắc chắn
  (từ cũ, nghĩa cũ) ngồi ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X