• Danh từ giống đực

  Sự kiện, sự biến
  événement historique
  sự kiện lịch sử
  (số nhiều) thời sự
  Être au courant des événements
  nắm sát thời sự
  (từ cũ, nghĩa cũ) kết quả
  Attendre l'événement pour juger de la valeur
  chờ kết quả mới đánh giá
  à tout événement
  dù xảy ra việc gì
  faire événement
  khiến cho mọi người chú ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X