• Danh từ giống cái

  Tách, chén
  Tasse de porcelaine
  chén sứ
  Une tasse de thé
  một chén nước trà
  (sử học) túi da (đeo ở thắt lưng)
  boire à la grande tasse boire
  boire
  boire une tasse boire la tasse
  (thân mật) bị uống nước (khi tắm)
  la grande tasse
  (thân mật) biển cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X