• Danh từ giống đực

  Chè, trà
  Plantation de thé
  đồn điền chè
  Une boîte de thé
  một bao chè
  Thé de fleur
  chè hột, chè nụ
  Boire du thé
  uống nước trà
  Tiệc trà
  Être invité à un thé
  được mời dự một tiệc trà
  thé du Mexique
  cây dầu giun
  thé du Paraguay
  cây nhựa tuồi Pa-ra-goay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X