• Danh từ giống đực

  Người giữ
  Teneur de livres
  người giữ sổ sách kế toán
  teneur de copie
  người đọc bản thảo (để người khác dò trên bản in thử)

  Danh từ giống cái

  Nội dung
  La teneur d'un traité
  nội dung bản hòa ước
  Lượng chứa, hàm lượng
  Teneur en or d'un minerai
  hàm lượng vàng trong một chất quặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X