• Tính từ

  (thuộc) sân khấu
  Art théâtral
  nghệ thuật sân khấu
  (thuộc) kịch
  Représentation théâtrale
  sự diễn kịch
  Có vẻ sân khấu
  Ton théâtral
  giọng có vẻ sân khấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X