• Ngoại động từ

  Kẻ.
  Régler le papier
  kẻ giấy.
  Quy định.
  Régler son emploi du temps
  quy định thời khắc biểu của mình.
  điều hòa, điều tiết, điều chỉnh; thu xếp; đưa vào nề nếp.
  Régler un moteur
  điều chỉnh một động cơ
  Régler sa vie
  đưa sinh hoạt vào nề nếp.
  Régler ses affaires
  thu xếp công việc.
  Khuôn theo.
  Régler sa conduite sur quelqu'un
  khuôn theo cách cư xử của ai.
  Giải quyết.
  Régler un différend
  giải quyết một vụ tranh chấp.
  Thanh toán, trả tiền.
  Régler ses dettes
  thanh toán nợ nần
  régler un compte
  xem compte.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X