• Tính từ giống cái

  Xem tombé

  Danh từ giống cái

  Sự rơi, sự rụng, lượng rơi xuống
  La tombée de la neige
  tuyết rơi xuống
  Une tombée de neige
  lượng tuyết rơi xuống
  La tombée des fruits
  quả rụng xuống
  Cách rũ xuống
  La tombée d'une jupe
  cách rũ xuống của một cái váy
  à la tombée de la nuit
  khi màn đêm buông xuống, lúc chập tối
  à la tombée du jour
  lúc xế chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X