• Danh từ giống cái

  Sự dịch
  Traduction littérale
  sự dịch từng chữ
  Traduction automatique
  sự dịch máy
  Bản dịch
  Acheter une traduction de Hamlet
  mua một bản dịch vở Ham lét
  (nghĩa rộng) sự thể hiện
  La traduction des intentions d'un auteur
  sự thể hiện ý định của một tác giả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X