• Danh từ giống đực

  Người sáng tạo, người sinh ra
  [[Lauteur]] [[dune]] découverte
  người sáng tạo ra một phát minh
  Người gây nên, thủ phạm
  Auteur [[dun]] accident
  người gây nên một tai nạn
  Il nie être [[lauteur]] du crime
  nó không nhận mình là kẻ thủ ác
  Tác giả
  Droit [[dauteur]]
  bản quyền tác giả
  [[Lauteur]] [[dun]] roman
  tác giả của một tiểu thuyết
  Nhà văn
  Une femme auteur
  một nhà văn nữ, một nữ văn sĩ
  Đồng âm Hauteur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X