• Danh từ giống cái

  Sự chuyển; sự dời
  Translation horizontale translation verticale
  sự dịch chuyển theo hướng nằm ngang/sự dịch chuyển theo hướng thẳng đứng
  La translation des restes d'un mort
  (văn học) sự dời hài cốt của một người quá cố
  Translation de propriété
  (luật học; pháp lý) sự chuyển quyền sở hữu
  La translation d'un tribunal
  sự dời một tòa án (đi nơi khác)
  Translation d'une fête
  sự chuyển một lễ sang ngày khác
  (toán học) sự tịnh tiến
  Translation des axes coordonnés
  sự tịnh tiến các trục toạ độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X