• Ngoại động từ

  Cắt cụt, chặt cụt
  Tronquer une statue
  chặt cụt một pho tượng
  (nghĩa bóng) cắt xén, bỏ bớt
  Tronquer certains détails dans un livre
  cắt xén một số chi tiết trong một cuốn sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X