• Tính từ

  đã trải qua, đã sống
  Expérience vécue
  kinh nghiệm đã trải qua
  Temps vécu
  thời gian đã sống
  Có thực
  Un roman vécu
  một chuyện tiểu thuyết có thực

  Danh từ giống đực

  (Le vécu) vốn sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X