• Danh từ giống đực

  Vacxin
  Vaccin anticholérique
  vacxin tả
  (nghĩa bóng) phương sách để phòng tránh, cái để phòng ngừa
  C'est un bon vaccin contre la vanité
  đó là một phương sách hay để phòng tránh tính khoe khoang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X