• Danh từ giống đực không đổi

  Sự phủ quyết
  Droit de veto
  quyền phủ quyết
  Sự bác
  Mettre son veto à une décision
  bác một quyết định
  Phản nghĩa Assentiment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X