• Tính từ

  Hỏng đi; bị ô nhiễm
  Air vicié
  không khí bị ô nhiễm
  (luật học, pháp lý) không hợp thức
  Acte vicié
  chứng thư không hợp thức

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X