• Ngoại động từ

  Làm hỏng, làm ô nhiễm
  Vicier le go‰t
  làm hỏng vị giác
  Fumées qui vicient l'air
  khói làm ô nhiễm không khí

  Phản nghĩa Purifier

  (luật học, pháp lý) làm thành không hợp thức
  Erreur qui vicie un acte
  sự nhầm lẫn làm cho một chứng từ thư không hợp thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X