• Danh từ giống cái

  Điều sai, điều sai lầm
  Commettre une erreur
  phạm một sai lầm

  Phản nghĩa Justesse, lucidité, perspicacité. Certitude, exactitude, réalité, vérité

  (vật lý học; toán học; khoa đo lường) sai số
  Erreur admissible erreur permise
  sai số cho phép
  Erreur absolue
  sai số tuyệt đối
  Erreur relative
  sai số tương đối
  Erreur accidentelle
  sai số ngẫu nhiên
  Erreur d'approximation
  sai số gần đúng
  Erreur nocturne
  sai số do hiệu ứng đêm tối
  Erreur statistique
  sai số thống kê
  ( số nhiều) điều lệch lạc
  Erreurs de jeunesse
  những điều lệch lạc của tuổi trẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X