• Tính từ

  Thắng trận, chiến thắng
  Troupe victorieuse
  đội quân chiến thắng
  Thắng
  Parti victorieux aux élections
  đảng thắng trong bầu cử
  L'équipe victorieuse
  (thể dục thể thao) đội thắng
  Thắng lợi; hoan hỉ
  Air victorieux
  vẻ hoan hỉ
  Phản nghĩa Battu, perdant, vaincu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X