• Tính từ

  Đang già đi
  Une femme vieillissante
  một bà đang già đi
  Làm già đi
  Costume vieillissant
  bộ quần áo làm già đi
  (nghĩa bóng) cũ đi
  Un art vieillissant
  một nghệ thuật cũ đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X