• Tính từ

  (có) màu rượu vang; (có) mùi rượu vang
  Visage vineux
  mặt có màu đỏ rượu vang
  Pêche vineuse
  đào có mùi rượu vang
  (thuộc) rượu vang
  Odeur vineuse
  mùi rượu vang
  Có độ rượu cao, nặng (rượu vang)
  (từ cũ, nghĩa cũ) sản xuất nhiều rượu vang
  Région vineuse
  miền sản xuất nhiều rượu vang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X