• Danh từ giống cái

  Mùi
  Odeur agréable
  mùi dễ chịu
  (từ cũ; nghĩa cũ) tiếng tăm
  Être en bonne odeur dans son quartier
  có tiếng tăm tốt trong phường
  mourir en odeur de sainteté
  chết thành thánh
  n'être pas en odeur de sainteté auprès de quelqu'un
  (thân mật) không được ai ưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X