• Danh từ giống cái

  Sự vi phạm
  Violation de la loi
  sự vi phạm pháp luật
  Violation de domicile
  sự vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nhà ở
  Violation du secret des lettres
  sự vi phạm bí mật thư tín
  Sự xâm phạm
  Violation [[dune]] église
  sự xâm phạm nhà thờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X