• Danh từ giống cái

  Sức sống
  Vitalité d'une plante
  sức sống của một cây
  Enfant plein de vitalité
  đứa bé đầy sức sống
  La vitalité d'un régime
  sức sống của một chế độ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X