• Danh từ giống đực

  Từ ngữ
  Tous les vocables d'une langue
  tất cả từ ngữ của một ngôn ngữ
  (tôn giáo) tên thánh bảo trợ
  Eglise sous le vocable de saint Jean
  nhà thờ lấy tên thánh bảo trợ là Gioan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X