• Danh từ giống cái

  Sự đang thịnh hành, sự đang được ưa chuộng
  La vogue des jupes courtes
  sự đang thịnh hành của váy ngắn
  Remède en vogue
  thuốc đang được ưa chuộng
  (tiếng địa phương) hội hằng năm; hội chợ hằng năm
  (sử học) khoảng cách mái chèo; đoàn người chèo; cách chèo (thuyền gale)
  Mener la vogue
  cầm nhịp chèo (thuyền gale)
  Phản nghĩa Impopularité; désuétude.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X