• Ngoại động từ

  Dắt, dẫn, đưa
  Mener un aveugle
  dắt một người mù
  Chemin qui mène à la ville
  con đường dẫn đến thành phố
  Mener sa voiture au garage
  đưa xe vào nhà xe
  Il m'a mené en voiture
  nó đưa tôi đi bằng xe
  Dẫn đầu
  Mener le deuil
  dẫn đầu đám tang
  Điều khiển, chỉ huy
  Mener ses enfants
  điều khiển con cái mình
  Điều hành
  Bien mener ses affaires
  điều hành tốt công việc của mình
  (toán học) kẻ, vạch
  Mener une droite
  kẻ một đường thẳng
  mener à bien bien
  bien
  mener à bonne fin fin
  fin
  mener grand train train
  train
  mener quelqu'un à la baguette baguette
  baguette
  mener quelqu'un par le bout du nez
  dắt mũi ai (nghĩa bóng)
  mener une vie honnête
  sống cuộc sống lương thiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X