• Phó từ

  Cả đến, thậm chí
  Plusieurs mois voire plusieurs années
  nhiều tháng, cả đến nhiều năm
  Remède inutile voire même dangereux
  vị thuốc vô ích thậm chí nguy hiểm
  (từ cũ, nghĩa cũ) thế à, thực à

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X