• Tính từ

  Nguy hiểm
  Passage dangereux
  lối qua nguy hiểm
  Un fou dangereux
  một thằng điên nguy hiểm
  Vipère est très dangereuse
  rắn vipe rất nguy hiểm
  Phản nghĩa Avantageux; bon, s‰r. Inoffensir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X