• Danh từ giống đực

  Tháng
  Le milieu du mois
  giữa tháng
  Lương tháng
  Toucher son mois
  lĩnh lương tháng của mình
  être dans son premier deuxième mois
  có mang được một (hai) tháng
  mois de Marie
  tháng năm
  mois de nourrice
  thời gian theo vú
  oublier les mois de nourrice
  trẻ ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X