• Tính từ

  Hay đổi dạ, hay thay đổi
  Femme volage
  người đàn bà hay đổi dạ
  Humeur volage
  tính khí hay thay đổi
  navire volage
  (hàng hải) tàu tròng trành
  Danh từ
  Người hay đổi dạ
  Phản nghĩa Constant, fidèle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X