• Phó từ

  Cố ý
  Faire tomber volontairement son camarade
  cố ý làm ngã bạn
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tự nguyện
  Obéir volontairement
  tự nguyện vâng lời
  Phản nghĩa Involontairement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X