• Danh từ giống đực

  Ư ( v kép)
  W est la vingt-troisième lettre de l'alphabet [[fran�ais]]
  w là con chữ thứ hai mươi ba của bản chữ cái tiếng Pháp
  ( W) ( hóa học) vonfam (ký hiệu)
  ( W) (điện học) oát (ký hiệu)
  chromosome W
  (sinh vật học; sinh lý học) thể nhiểm sắc W
  gène W facteur W
  (sinh vật học; sinh lý học) gien W

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X