• Thông dụng

  Tính từ

  Impetuous, vehement
  tiến quân ào ạt
  to stage an impetuous advance
  gió thổi ào ạt
  The wind blows impetuously

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X