• Thông dụng

  Danh từ

  Diving-suit, diving-dress
  quần áo bơi
  bathing-suit, bathing-costume, swimming-costume

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  diving suit
  scaphander

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X