• Thông dụng

  Động từ.

  To swim
  tập bơi
  to learn to swim
  bể bơi
  a swimming pool
  To row
  bơi xuồng đi câu
  to row one's canoe and go fishing
  To struggle
  bơi trong công tác
  to struggle with one's job

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X