• Thông dụng

  Động từ & tính từ

  (To feel) uneasy
  áy náy không giúp được bố mẹ mình
  to feel uneasy for having not been able to help one's parents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X