• Chuyên ngành

  Hóa học

  to oxidize
  Kim loại bị ôxy hoá khi đưa ra không khíphản ứng mạnh với nước
  The metal oxidizes when exposed to air and reacts violently with water
  Có thể bị ôxy hoá
  Liable to rust; Oxidizable
  Chất làm cho chất khác bị ôxy hoá
  Oxidizing agent; Oxidant; Oxidizer
  Phản ứng ôxy hoá khử
  Oxidation-reduction reaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X