• Thông dụng

  Động từ

  To be stylish, to dress smartly
  thích ăn diện
  to like stylish clothes, to like to dress smartly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X