• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  vertical antenna
  ăng ten đứng gia cảm trên đỉnh
  top-loaded vertical antenna
  ăng ten đứng phân đoạn
  sectionalized vertical antenna
  ăng ten đứng thẳng
  straight vertical antenna
  ăng ten đứng tiếp sóng nối tiếp
  series-fed vertical antenna
  ăng ten đứng tiếp sóng song song
  shunt-fed vertical antenna

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X